บริการดูดส้วมระบบรวบรวมและกำจัดสิ่งปฏิกูลให้กับผู้อยู่อาศัย

ระบบรวบรวมและกำจัดสิ่งปฏิกูลเป็นบริการสองอย่างที่แผนกสุขาภิบาลต้องจัดหาให้กับผู้อยู่อาศัย เมื่อจำนวนประชากรของเมืองเพิ่มขึ้น ปริมาณขยะที่ผลิตก็เพิ่มขึ้นเช่นกันดูดส้วม เนื่องจากขยะเหล่านี้มีสิ่งมีชีวิตที่เป็นแบคทีเรียดูดส้วม จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องกำจัดอย่างถูกต้อง เพื่อปกป้องสาธารณชนจากการระบาดของโรคที่หลีกเลี่ยงได้ มีหลายวิธีในการกำจัดสิ่งปฏิกูลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพศักยภาพของโรคทุกคนรู้ว่าขยะดิบใด ๆ

ที่ก่อความรำคาญ มันสร้างกลิ่นที่น่ารังเกียจและไม่พึงประสงค์ดูดส้วม ซึ่งเป็นสาเหตุที่ผู้คนทิ้งมันด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากกลิ่นแล้วดูดส้วม ยังมีอีกสาเหตุสำคัญที่ต้องกำจัดอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นสิ่งปฏิกูลประเภทใด ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรือในบ้าน ล้วนมีเชื้อโรคที่อาจก่อให้เกิดโรคในคนและสัตว์ได้สิ่งมีชีวิตรวมถึงระบบนิเวศทั้งหมดอาจได้รับผลกระทบทางลบจากของเสียที่ปนเปื้อน

น้ำสะอาดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือกำจัดได้อย่างปลอดภัย

หากถูกกำจัดในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบำบัดที่จำเป็นก่อนการรักษาสิ่งปฏิกูลส่วนใหญ่ที่ถูกรวบรวมจะกลับไปสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ดูดส้วมอย่างไรก็ตามก่อนที่จะส่งคืนจะต้องผ่านกระบวนการที่โรงบำบัดน้ำที่กำหนดก่อนกระบวนการบำบัดน้ำเสียเกี่ยวข้องกับการทำให้บริสุทธิ์ในระดับต่างๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของน้ำเสียที่กำลังบำบัด ดูดส้วมอย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ยังคงเหมือนเดิม: เพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อน เช่น สิ่งมีชีวิตที่ทำให้เกิดโรค และกากตะกอน

เพื่อให้สิ่งปฏิกูลกลับสู่บริเวณโดยรอบโดยไม่มีผลกระทบในทางลบ ระหว่างการบำบัดดูดส้วม ขยะเหลวจะถูกแยกออกจากสารปนเปื้อนเพื่อผลิตน้ำสะอาดและกากตะกอน ดูดส้วมน้ำสะอาดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือกำจัดได้อย่างปลอดภัยโดยส่งกลับลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ดูดส้วมในขณะที่มีการรวบรวมกากตะกอนเพื่อใช้เป็นปุ๋ยในประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่มีข้อบังคับเฉพาะสำหรับการรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย น่าเศร้าที่ในประเทศโลกที่สามซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างยิ่ง

ท่อเหล่านี้นำไปสู่โรงบำบัดโดยตรง อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่

น้ำเสียมักไหลลงสู่ลำธารและแม่น้ำโดยตรงโดยไม่ผ่านการบำบัดใดๆ เลยบทบาทรถดูดฝุ่นในพื้นที่ส่วนใหญ่ ท่อระบายน้ำจะรวบรวมขยะในครัวเรือนและในเชิงพาณิชย์โดยอัตโนมัติดูดส้วม ท่อเหล่านี้นำไปสู่โรงบำบัดโดยตรง อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่ที่ไม่มีท่อระบายน้ำทิ้ง รถดูดฝุ่นมีหน้าที่รวบรวมและขนส่งขยะเหลวจากถังบำบัดน้ำเสียหรืออุปกรณ์จับยึดอื่นๆ

ไปยังโรงบำบัดรถดูดฝุ่นคือเครื่องดูดฝุ่นแบบติดตั้งบนรถบรรทุกโดยพื้นฐานแล้วมีถังพักขนาดใหญ่สำหรับเก็บน้ำเสียที่รวบรวมไว้ มีเหตุผลหลายประการที่ทำให้รถดูดฝุ่นเหมาะสำหรับการทำงานประเภทนี้ บริการดูดส้วม กทมผู้ปฏิบัติงานไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับของไหล เฉพาะท่อดูดเท่านั้นที่สัมผัสกับของเหลวเหล่านี้ สิ่งที่คนงานต้องการก็แค่พลิกสวิตช์เพื่อดูดของเสียทั้งหมด

Comments are closed.