Archive for the ‘หม้อแปลงไฟฟ้า’ Category

การติดตั้งหม้อแปลงหม้อแปลงไฟฟ้าแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบางประการ

January 19th, 2022

หม้อแปลงไฟฟ้าปัญหามากมายที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ระหว่างการติดตั้งหม้อแปลง เพียงแค่ติดตั้งหม้อแปลงในสภาพแวดล้อมที่ถูกต้อง หม้อแปลงไฟฟ้าสามารถหลีกเลี่ยงหรือลดปัญหาและอันตรายด้านความปลอดภัยหลายประการได้โดยคำนึงถึงปัจจัยบางประการขณะวางตำแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้า ก่อนติดตั้งและเชื่อมต่อ ในทำนองเดียวกัน ตำแหน่งอาจมีผลต่อการตั้งค่าหม้อแปลงไฟฟ้า และสิ่งที่ควรระมัดระวังในอนาคต คลิกที่นี่

มาตรฐาน

หม้อแปลงไฟฟ้าการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าตามมาตรฐาน ANSI, NEMA และ IEEE มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับรองการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัยตลอดจนระบบจ่ายไฟที่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีปัญหาด้านคุณภาพไฟฟ้า การติดตั้งหม้อแปลงเป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งที่พบได้ทั่วไปแต่ซับซ้อน ซึ่งทำให้เกิดความสับสนอย่างมากเมื่อกำหนดขนาดอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน (OCPD) และตัวนำพันธะและสายดิน

การติดตั้งระบบไฟฟ้าจำนวนมากอาจเป็นสิ่งที่ท้าทายในแง่ของข้อกำหนดของ NEC และหม้อแปลงไฟฟ้าสามารถยกระดับความท้าทายนั้นไปสู่ระดับใหม่ได้ หม้อแปลงไฟฟ้าการติดตั้งที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมจะช่วยให้แน่ใจว่าตัวนำและอุปกรณ์มีขนาดเหมาะสม ได้รับการป้องกัน และยังจัดการกับปัญหาการต่อสายดิน หม้อแปลงไฟฟ้าการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้จากการป้องกันที่ไม่เหมาะสมหรือขนาดตัวนำไฟฟ้า รวมทั้งไฟฟ้าช็อตจากการต่อสายดินไม่เพียงพอ บทความนี้จะให้ภาพรวมโดยสังเขปของข้อควรพิจารณาที่สำคัญที่ควรทราบในระหว่างการติดตั้ง ของหม้อแปลงที่ตั้งอยู่ภายนอกอาคารและในอาคาร และสำหรับหม้อแปลงชนิดแห้งและแบบเติมของเหลว